Semua Bekas Pegawai Hasil Dalam Negeri yang telah berkhidmat dengan Jabatan/Lembaga Hasil Dalam Negeri selama 6 (enam) bulan layak memohon menjadi ahli Persatuan.

*
(Seperti dalam MyKad)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(Jika Berkenaan)

(Jika Berkenaan)

Yuran Tahunan RM30.00   
Yuran Seumur Hidup RM100.00
Tunai
Cek atas nama Persatuan Alumni Hasil Dalam Negeri
Deposit / Pindahan Terus dalam talian ke akaun semasa CIMB nombor: 8009151335
Saya berjanji akan mematuhi peraturan yang ditetapkan di bawah undang-undang persatuan dan mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.
Copyright © Persatuan Alumni Hasil Dalam Negeri