Pendaftaran Keahlian

Muat Turun Panduan Pengguna          Muat Turun Borang Manual
Semua Bekas Pegawai Hasil Dalam Negeri yang telah berkhidmat dengan Jabatan/Lembaga Hasil Dalam Negeri selama 6 (enam) bulan layak memohon menjadi ahli Persatuan.

*
(Seperti dalam MyKad)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(Jika Berkenaan)

(Jika Berkenaan)
Saya berjanji akan mematuhi peraturan yang ditetapkan di bawah undang-undang persatuan dan mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.
Copyright © Persatuan Alumni Hasil Dalam Negeri